U sklopu projekta
"IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNE GRAEVINE
ZA PROIZVODNJU AUTOHTONIH SLASTICA I HRANE U NOVALJI"
poduzee Vidas Plus d.o.o. raspisuje Natjecaj za javnu nabavu


Dokumentacija za nadmetanje
Mapa 1
Mapa 5
Obavijest o nabavi
PRIPRAVLJANJE HRANE CIPONJAC PAG
PRIPREMNICA HRANE CIPONJAC NOVALJA